【双调】夜行船_百岁光阴百

作者:马致远 朝代:元代
【双调】夜行船_百岁光阴百原文
百岁光阴

百岁光阴一梦蝶,重回首往事堪嗟。今日春来,明朝花谢,急罚盏夜阑灯灭。

【乔木查】想秦宫汉阙,都做了蓑草牛羊野,不恁么渔樵没话说。纵荒坟横断碑,不辨龙蛇。

【庆宣和】投至狐踪与兔穴,多少豪杰。鼎足虽坚半腰里折,魏耶?晋耶?

【落梅风】天教你富,莫太奢,没多时好天良夜。富家儿更做道你心似铁,争辜负了锦堂风月。

【风入松】眼前红日又西斜,疾似下坡车。不争镜里添白雪,上床与鞋履相别。休笑巢鸠计拙,葫芦提一向装呆。

【拨不断】利名竭,是非绝。红尘不向门前惹。绿树偏宜屋角遮。青山正补墙头缺,更那堪竹篱茅舍。

【离亭宴煞】蛩吟罢一觉才宁贴,鸡鸣时万事无休歇。何年是彻?看密匝匝蚁排兵,乱纷纷蜂酿蜜,急攘攘蝇争血。裴公绿野堂,陶令白莲社,爱秋来时那些:和露摘黄花,带霜烹紫蟹,煮酒烧红叶。想人生有限杯,浑几个重阳节?人问我顽童记者:便北海探吾来,道东篱醉了也。

【双调】夜行船_百岁光阴百拼音解读
bǎi suì guāng yīn

bǎi suì guāng yīn yī mèng dié ,zhòng huí shǒu wǎng shì kān jiē 。jīn rì chūn lái ,míng cháo huā xiè ,jí fá zhǎn yè lán dēng miè 。

【qiáo mù chá 】xiǎng qín gōng hàn què ,dōu zuò le suō cǎo niú yáng yě ,bú nín me yú qiáo méi huà shuō 。zòng huāng fén héng duàn bēi ,bú biàn lóng shé 。

【qìng xuān hé 】tóu zhì hú zōng yǔ tù xué ,duō shǎo háo jié 。dǐng zú suī jiān bàn yāo lǐ shé ,wèi yē ?jìn yē ?

【luò méi fēng 】tiān jiāo nǐ fù ,mò tài shē ,méi duō shí hǎo tiān liáng yè 。fù jiā ér gèng zuò dào nǐ xīn sì tiě ,zhēng gū fù le jǐn táng fēng yuè 。

【fēng rù sōng 】yǎn qián hóng rì yòu xī xié ,jí sì xià pō chē 。bú zhēng jìng lǐ tiān bái xuě ,shàng chuáng yǔ xié lǚ xiàng bié 。xiū xiào cháo jiū jì zhuō ,hú lú tí yī xiàng zhuāng dāi 。

【bō bú duàn 】lì míng jié ,shì fēi jué 。hóng chén bú xiàng mén qián rě 。lǜ shù piān yí wū jiǎo zhē 。qīng shān zhèng bǔ qiáng tóu quē ,gèng nà kān zhú lí máo shě 。

【lí tíng yàn shà 】qióng yín bà yī jiào cái níng tiē ,jī míng shí wàn shì wú xiū xiē 。hé nián shì chè ?kàn mì zā zā yǐ pái bīng ,luàn fēn fēn fēng niàng mì ,jí rǎng rǎng yíng zhēng xuè 。péi gōng lǜ yě táng ,táo lìng bái lián shè ,ài qiū lái shí nà xiē :hé lù zhāi huáng huā ,dài shuāng pēng zǐ xiè ,zhǔ jiǔ shāo hóng yè 。xiǎng rén shēng yǒu xiàn bēi ,hún jǐ gè zhòng yáng jiē ?rén wèn wǒ wán tóng jì zhě :biàn běi hǎi tàn wú lái ,dào dōng lí zuì le yě 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

相关翻译

相关赏析

作者介绍

马致远 马致远 马致远(1250?-1323?),字千里,号东篱,大都(今北京)人。早年在大都生活二十余年,郁郁不得志。元灭南宋后南下,曾出任江浙省务官,与卢挚、张可久有唱和。晚年隐居田园,过着「酒中仙,尘外客,林中友」的「幽栖」生活。他是「元曲四大家」之一,有「曲状元」之称,极负盛名。作品以反映退隐山林的田园题材为多,风格兼有豪放、清逸的特点。散曲有瞿钧编注《乐篱乐…详情

【双调】夜行船_百岁光阴百原文,【双调】夜行船_百岁光阴百翻译,【双调】夜行船_百岁光阴百赏析,【双调】夜行船_百岁光阴百阅读答案,出自马致远的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。五更一句古诗文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.wgyj.org.cn/shi/59820.html